This website only uses functional cookies for the purposes of preventing fraud and improving the security of the website. More info
Ok
A Baker Tilly network member

Rubben LINDEMANS is a Partner and advises clients on a wide range of disputes and transactions in business law related affairs (most notably economic and corporate law, banking and finance law, real estate law and businesses in financial distress). He has built-up a vast litigation expertise before national courts and arbitral tribunals in such matters, through which he acquired also an in-depth knowledge of procedural and enforcement law. The EMEA Legal 500 mentions Rubben since 2020 as a “rising star” in “Insolvency and restructuring” and recommends him because of his “strong record in restructuring proceedings and enforcement cases”. 

Rubben is the author of several scientific legal publications and frequently lectures on seminars. He was a teaching assistant in commercial, corporate and economic law (2012 to 2016) at the KU Leuven and is today still affiliated with the Insolvency Institute of the university as voluntarily scientific researcher. Rubben also holds a degree in General Management from the Vlerick Management School. 

Languages
Dutch, French, English 

Publications

Books 

 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Incidence des procédures collectives d’insolvabilité sur les droits d’exécution des créanciers individuels, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2017, 200 p. 
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2015, 217 p. 

Contribution to magazines 

 • R. LINDEMANS en H. CARPENTIER, “Beslag op aandelen op naam: status quaestionis en aanbevelingen de lege ferenda”, in M.E. STORME (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht, 2021, 23-62. 
 • R. LINDEMANS, “De beslagrechter als volwaardige executierechter ten aanzien van geschillen m.b.t. op gesimuleerde of pauliaanse wijze overgedragen goederen”, TBH 2021, afl. 6, 750-757. 
 • R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Tweede bijgewerkte editie, Brussel, Intersentia, 2021, 692-762.
 • R. LINDEMANS en A. BAERT, “De kwalificatie van buitengewone schuldeisers: ook bijzondere voorrechten?”, TIBR 2021, afl. 1, 53-55. 
 • S. BRIJS, R. LINDEMANS, A. VAN HOE, K. PARIDAEN, A. ROELS, J. CARDINAELS, “Kroniek Insolventierecht 2019-20”, in TRV-RPS 2020, afl. 5, 559-592. 
 • R. LINDEMANS en S. AERTS, “De moeilijke zoektocht naar het juiste evenwicht voor kwijtscheldingsregels bij gerechtelijke reorganisatie door overdracht van de onderneming”, TRV-RPS 2019, afl. 6, 663-669. 
 • A. VAN HOE en R. LINDEMANS, “Het pand op levende bankrekeningen: (half)dood of springlevend?”, TBH 2018, 7, 657-664. 
 • R. LINDEMANS, “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht (2015-2018)”, in M.E. STORME (ed.), Themis Insolventie- en Beslagrecht, Brugge, die Keure, 2018, 45-71. 
 • R. LINDEMANS, “Nieuw insolventierecht in vogelvlucht. Een eerste kennismaking met Boek XX”, Poelaertplein 2017-18, afl. 3, 8-13. 
 • R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW, Duiding Burgerlijk Procesrecht, Gent, Larcier, 2017, 439-506. 
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag”, in M. STORME, M. VANMEENEN e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 1-54. 
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Kroniek Insolventierecht 2015-16”, in TRV-RPS 2017, afl. 3, 288-339. 
 • R. LINDEMANS, “De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter?”, in TRV-RPS 2017, afl. 2, 201-206. 
 • S. BRIJS, C. DE MUYNCK, R. LINDEMANS en J. DE FAUW “Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)”, TPR 2015, afl. 1, 279-480. 
 • R. LINDEMANS, “Artikel 71-73 WCO (erelonen gerechtsmandataris; strafrechtelijke bepalingen)”, in J. EMBRECHTS, I. RENAP, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding Insolventie, Gent, Larcier, 2014, 283-290. 
 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en T. BOSTERS, “Class actions: bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implicaties hiervan voor Nederlandse partijen”, TOP (NL) 2014, afl. 7, 32-39. 
 • R. LINDEMANS, “De grenzen aan een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: enkele kritische beschouwingen omtrent de gehanteerde toetsingscriteria”, TRV 2014, afl. 8, 798-805. 
 • R. LINDEMANS, “Enkele beschouwingen over de toelaatbaarheid van een holdingvennootschap tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, afl. 7, 736-740. 
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Class actions in België: een eerste bespreking van de nieuwe wet”, Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertplein, 2014, afl. 5, 8-15. 
 • R. LINDEMANS, “Het Janushoofd van de gerechtelijke reorganisatie met oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag: ook na de wetswijziging gekneld tussen opschorting en samenloop”, TRV 2014, afl. 2, 118-137. 
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO”, TBH 2013, afl. 8, 723-740. 
 • R. LINDEMANS, “De hervatting van geding voor de Raad van State”, CDPK 2010, afl. 2, 174-237. 
 • R. LINDEMANS, “Kan een schuldeiser een beroep doen op de vordering tot gerechtelijke ontbinding om wettige reden wanneer een dagvaarding in faillissement niet mogelijk is?”, RW 2011-12, nr. 35, 1562-1565. 

Specialized among others in